Bli medlem i Vind i Seglen

Bli medlem för bara 150 kr/familj och få möjlighet att:

  • Delta i sommarens seglarskola
  • Hyra segelbåtar
  • Hyra vår fina lokal vid vattnet

Betala via Internet

  1. Ange ”Medlemsavg” och ditt namn under meddelande
  2. Mejla namn, adress och telefon till ekonomi@vindiseglen.se

Betalas till plusgirokonto 18 79 81 — 6. Mottagare är ”Föreningen Vind i Seglen”.