Seglarskola 2021

Vind i Seglen har 5st GKSS–giggar, en pålitlig båttyp som är idealisk för såväl nybörjare som de med lite mer båtvana. Två elever seglar i varje gigg och under kursens gång byter vi positioner i båten så att alla får lära sig olika moment. Eleverna får först bekanta sig med båtens alla delar och deras handhavande. Sedan följer undervisning i konsten att segla – vi lär oss termer såsom bogar (slör, läns, bidevind, …), slag och gippar. Teoriundervisningen består bland annat av allmän seglingsteknik, sjövett och knopövningar men kurserna är i huvudsak inriktade på praktisk segling.

På vår blogg kan du läsa dagboken från en nybörjarkurs eller titta på bilder från en fortsättningskurs.

Vid fulltecknad kurs kan du sätta upp dig på reservlista. Skicka ett mejl till: seglarskola@vindiseglen.se

Nybörjarkurs 1 (v.26) FULLBOKAD

 • 28 juni – 2 juli (måndag – fredag)
 • kl 09–15 i Vind i Seglens sjöbodar
 • 1400 kr/person, syskon* 900 kr (ev +100kr medlemsavgift)
 • 10 deltagare, ålder 10 – 19 år.

Nybörjarkursen är för unga som vill lära sig segla. Vi går noga igenom allt som behövs för att behärska en segelbåt, genom både teori och praktik. Två personer seglar tillsammans i varje båt och instruktörer hjälper till när det behövs. Deltagare måste i år fylla 10 år eller äldre.

Fortsättningskurs 1 (v.27) FULLBOKAD

 • 5 juli – 9 juli (måndag – fredag)
 • kl 09–15 i Vind i Seglens sjöbodar
 • 1500 kr/person, syskon* 1000 kr (ev +100kr medlemsavgift)
 • 10 deltagare, ålder 10 – 19 år.

Fortsättningskursen är för ungdomar som har viss seglingsvana och vill lära sig mer. Kursen är tänkt som en naturlig fortsättning efter våra nybörjarkurser. Under denna kurs seglar vi två i varje båt. Nytt för i år är möjlighet till segling med spinnaker!

Nybörjarkurs 2 (v.28) FULLBOKAD

 • 12 – 16 juli (måndag – fredag)
 • kl 09–15 i Vind i Seglens sjöbodar
 • 1400 kr/person, syskon* 900 kr (ev +100kr medlemsavgift)
 • 10 deltagare, ålder 10 – 19 år.

Nybörjarkursen är för unga som vill lära sig segla. Vi går noga igenom allt som behövs för att behärska en segelbåt, genom både teori och praktik. Två personer seglar tillsammans i varje båt och instruktörer hjälper till när det behövs. Deltagare måste i år fylla 10 år eller äldre.

Nybörjarkurs 3 (v.29)

 • 19 – 23 juli (måndag – fredag)
 • kl 09 – 15 i Vind i Seglens sjöbodar
 • 1400kr/person, syskon* 900kr (ev +100kr medlemsavgift)
 • 10 deltagare, ålder 10 – 19 år.

Nybörjarkursen är för unga som vill lära sig segla. Vi går noga igenom allt som behövs för att behärska en segelbåt, genom både teori och praktik. Två personer seglar tillsammans i varje båt och instruktörer hjälper till när det behövs. Deltagare måste i år fylla 10 år.

Familjekurs 1 (v.30) FULLBOKAD

 • 26 – 28 juli (måndag-onsdag)
 • kl 09–15 i Vind i Seglens sjöbodar
 • 1500 kr/vuxen, 700 kr/barn under 16 år (ev +100kr medlemsavgift)
 • 10-15 deltagare. Kan ändras i år pga corona-restriktioner.

Familjekursen är för föräldrar och barn som är nybörjare och vill börja segla tillsammans. Max 2 barn/förälder. Alla deltagare måste vara simkunniga. Rekommenderad ålder från 7 år. För barn som är under 10 år bör den vuxna ha viss seglingsvana sedan tidigare. Kursen är på tre dagar.

Familjekurs 2 (v.30) FULLBOKAD

 • 30 juli – 1 aug (fredag – söndag)
 • kl 09–15 i Vind i Seglens sjöbodar
 • 1500 kr/vuxen, 700 kr/barn under 16 år (ev +100kr medlemsavgift)
 • 10-15 deltagare. Kan ändras i år pga corona-restriktioner.

Familjekurs 3 (v.31) FULLBOKAD

 • 2 – 4 aug (måndag – onsdag)
 • kl 09–15 i Vind i Seglens sjöbodar
 • 1500 kr/vuxen, 700 kr/barn under 16 år (ev +100kr medlemsavgift)
 • 10-15 deltagare. Kan ändras i år pga corona-restriktioner.

Familjekursen är för föräldrar och barn som är nybörjare och vill börja segla tillsammans. Max 2 barn/förälder. Alla deltagare måste vara simkunniga. Rekommenderad ålder från 7 år. För barn som är under 10 år bör den vuxna ha viss seglingsvana sedan tidigare. Kursen är på tre dagar.

Vuxenkurs (v.31) Från 16 år FULLBOKAD

 • 6 aug – 8 aug (fredag – söndag)
 • kl 09–15 i Vind i Seglens sjöbodar
 • 1500 kr/person (3 dagar) (ev +100kr medlemsavgift)
 • 10 deltagare. Kan ändras i år pga corona-restriktioner.

Fortsättningskurs 2 (v.32)

 • 9 – 13 augusti (mån–fre)
 • kl 09–15 i Vind i Seglens sjöbodar
 • 1500 kr/person, syskon* 1000 kr (ev +100kr medlemsavgift)
 • 10 deltagare, ålder 10 – 19 år.

Fortsättningskursen är för ungdomar som har viss seglingsvana och vill lära sig mer. Kursen är tänkt som en naturlig fortsättning efter våra nybörjarkurser. Under denna kurs seglar vi två i varje båt. Nytt för i år är möjlighet till segling med spinnaker!

Krav för deltagande

-Simkunnighet 200 m krävs för alla kurser.
-Medlemsavgiften är 100 kr per år och gäller för en hel familj.
Du skall vara medlem i Vind i Seglen för att deltaga på seglarskolan. Du skall betala medlemsavgiften i samband med kursanmälan om du inte gjort det tidigare.

-Åldersgränser 10 – 19 år avser födelsedag under 2021.

Vi ser gärna att någon i familjen är med på en av föreningens arbetsdagar.
Du får 300kr tillbaka på kursavgiften (som skall vara betald) om någon i familjen är med på en arbetsdag under våren.

Årets arbetsdagar är 25 april (fullt), 9 maj (fullt) och 30 maj kl 10 – 14. Trädfällning med borttransport är vi tacksamma att få hjälp med och det fungerar med samma rabatt som en arbetsdag!

För mer information angående seglarskolan, kontakta oss på adressen nedan. Vi är en ideell förening och har inte alltid möjlighet att svara snabbt, men försöker besvara frågor inom en vecka.

E-post: seglarskola@vindiseglen.se

** Syskonrabatt / Flerkursrabatt: Första barnet betalar full avgift för en kurs. För syskon på samma kurs, eller fler kurser för barnen, gäller rabatterat pris. Denna rabatt ges ej på familjekurser.