Vind i Seglens styrelse genom tiderna

Lite historia först
Högstadieskola kom till Södra skärgården genom Styrsöskolan 1982 och Allan Stavmyr var studierektor. Allan startade Vind i Seglen 1984 som en stödförening till skolan. ”Den utvecklingsuppgift jag valt är att verka för att skolorna inom Styrsö rektorsområde utvecklas till att göra skäl för namnet skärgårdsskola. Naturligtvis kan man kalla skolan för en skärgårdsskola eftersom den rent geografiskt ligger i skärgården. Men vad jag önskar är att skolans aktiviteter och innehåll i ökad grad kommer att präglas av det som kännetecknar skärgården – både dess natur och kultur.” Citatet är hämtat från det utvecklingsprojekt på Styrsöskolan som ledde till skapandet av Vind i Seglen och bl.a. ett ekonomiskt bidrag på 200000kr från Statens Ungdomsråd gjorde detta möjligt. Allan använde Vind i Seglen för att stötta skolan, som också hade viss undervisning förlagd här. Allan var mån om att elever skulle vara med och se hur skärgårdssamhället fungerar i olika sammanhang och såg till att elever var med hantverkarna som byggde huset och bryggan, arbetade med båtarna mm. Föreningen fick båtar av KA4 och Rederi AB Vingatank och köpte snart in GKSS-giggar och startade seglarskola.

Allan Stavmyr gick bort våren 2020.

2023

 • Ordf: Peter Norin
 • Vice ordf: Holger Wallbaum
 • Sekr: John Granqvist
 • Kassör: Margareta Kajanus
 • Ledamot: Helena Henriksson
 • Ledamot: Albin Kajanus
 • Ledamot: Karin Frejrud
 • Ledamot: Olivia Allén
 • Ledamot: Ulla-Mejt Berniaud
 • Ledamot: Peter Eklund
 • Ledamot: Henrik Sandström

2022

 • Ordf: Peter Norin
 • Vice ordf: Holger Wallbaum
 • Sekr: John Granqvist
 • Kassör: Margareta Kajanus
 • Ledamot: Helena Henriksson
 • Ledamot: Holger Wallbaum
 • Ledamot: Albin Kajanus Nilsson
 • Ledamot: Karin Frejrud
 • Ledamot: Olivia Alén

2021

 • Ordf: Jan Bjurström
 • Vice ordf Peter Norin
 • Sekr: John Granqvist
 • Kassör: Margareta Kajanus
 • Ledamot: Helena Henriksson
 • Ledamot: Holger Wallbaum
 • Ledamot: Albin Kajanus Nilsson

2020

 • Ordf: Jan Bjurström
 • Vice ordf Peter Norin
 • Sekr: John Granqvist
 • Kassör: Margareta Kajanus
 • Ledamot: Helena Henriksson
 • Ledamot: Anette Höglund

2019

 • Ordf: Jan Bjurström
 • Sekr: John Granqvist
 • Kassör: Margareta Kajanus
 • Ledamot: Karin Frejrud
 • Ledamot: Marcus Wendin
 • Ledamot: Helena Henriksson
 • Ledamot: Anette Höglund
 • Ledamot: Sara Stålbrink

2018

 • Ordf: Jan Bjurström
 • Sekr: John Granqvist
 • Kassör:Marcus Wendin
 • Ledamot: Margareta Kajanus
 • Ledamot: Lena Amstrand
 • Ledamot: Karin Frejrud
 • Ledamot: Anette Höglund
 • Ledamot: Helena Henriksson

2017

 • Ordf: Jan Bjurström
 • Vice ordf: Andreas Ericsson
 • Sekr: John Granqvist
 • Kassör: Margareta Kajanus
 • Ledamot: Lena Amstrand
 • Ledamot: Karin Frejrud
 • Ledamot: Anette Höglund
 • Ledamot: Petter Backlund
 • Ledamot: Helena Henriksson

2016

 • Ordf: Jan Bjurström
 • Vice ordf: Andreas Ericsson
 • Sekr: Lena Amstrand
 • Kassör: Margareta Kajanus
 • Ledamot: John Granqvist
 • Ledamot: Karin Frejrud
 • Ledamot: Ludvig Corneliusson
 • Ledamot: Anette Höglund
 • Ledamot: Petter Backlund

2015

 • Ordf: Jan Bjurström
 • Vice ordf: Andreas Ericsson
 • Sekr: Lena Amstrand
 • Kassör: Margareta Kajanus
 • Ledamot: John Granqvist
 • Ledamot: Karin Frejrud
 • Ledamot: Ludvig Corneliusson
 • Ledamot: Anette Höglund

2014

 • Ordf: Johan Rodhe
 • Vice ordf: Jan Bjurström
 • Sekr: John Granqvist
 • Kassör: Margareta Kajanus
 • Ledamot: Joel Bjurström
 • Ledamot: Karin Frejrud
 • Ledamot: Andreas Ericsson

2013

 • Ordf: Johan Rodhe
 • Vice ordf: Karin Thorvaldsson
 • Kassör: Margareta Kajanus
 • Sekreterare: John Granqvist
 • Ledamot: Joel Bjurström
 • Ledamot: Emelie Rödström

2012

 • Ordf: Johan Rodhe
 • Vice ordf: Henrik Edin
 • Kassör: Margareta Kajanus
 • Sekreterare: John Granqvist
 • Vice sekr: Emelie Rödström
 • Ledamot: Joel Bjurström
 • Ledamot: Karin Thorvaldsson

2011

 • Ordf: Johan Rodhe
 • Vice ordf: Henrik Edin
 • Kassör: Margareta Kajanus
 • Sekreterare: John Granqvist
 • Ledamot: Joel Bjurström
 • Ledamot: Karin Thorvaldsson
 • Ledamot: David Neikter Nilsson
 • Ledamot: Rosita Kjellberg

2010

 • Ordf: Johan Rodhe
 • Vice ordf: Henrik Edin
 • Kassör: Margareta Kajanus
 • Sekreterare: John Granqvist
 • Ledamot: Joel Bjurström
 • Ledamot: Karin Thorvaldsson
 • Ledamot: David Neikter Nilsson
 • Ledamot: Rosita Kjellberg
 • Ledamot: Elisabeth Wallsby Rodhe
 • Ledamot: Malin Granqvist

2009

 • Ordf: Johan Rodhe
 • Vice ordf: Henrik Edin
 • Kassör: Margareta Kajanus
 • Sekreterare: John Granqvist
 • Ledamot: Joel Bjurström
 • Ledamot: Karin Thorvaldsson
 • Ledamot: David Neikter Nilsson
 • Ledamot: Lill Nielsen

2008

 • Ordf: Johan Rodhe
 • Vice ordf:
 • Kassör:
 • Sekreterare:
 • Ledamot:
 • Ledamot:

2007

 • Ordf: Johan Rodhe
 • Vice ordf:
 • Kassör:
 • Sekreterare:
 • Ledamot:
 • Ledamot:

2006

 • Ordf: Johan Rodhe
 • Vice ordf:
 • Kassör:
 • Sekreterare:
 • Ledamot:
 • Ledamot:

2005

 • Ordf: Olof Genell
 • Vice ordf: Jan Bjurström
 • Kassör: Petra Blomqvist
 • Ledamöter: Julia Olsson, Johan Kaldén, Lotta Michel, Mikael Wallanger, Karin Thorvaldsson

2004

 • Ordf: Olof Genell
 • Vice ordf: Jan Bjurström
 • Sekr: Helene Nilsson
 • Kassör: Petra Blomqvist
 • Ledamöter: Julia Olsson, Lovisa Reuterborg, Lotta Michel, Mikael Wallanger

2003

 • Ordf: Olof Genell
 • Vice ordf: Jan Bjurström
 • Sekr: Helene Nilsson
 • Kassör: Petra Blomqvist
 • Ledamöter: Julia Olsson, Lovisa Reuterborg, Lotta Michel, Micael Dino

2002

 • Ordf: Jonas Hellström
 • Vice ordf: Olof Genell
 • Sekr: Astrid Sjökvist
 • Kassör: Petra Blomqvist
 • Ledamöter: Lovisa Reuterborg, Micael Dino, Lotta Michel

2001

 • Ordf: Jonas Hellström
 • Sekr: Astrid Sjökvist
 • Kassör: Birgitha Dawidsson
 • Ledamöter: Lotta Michel, Lovisa Reuterborg, Micael Dino, Olof Genell

2000

 • Ordf:
 • Sekr:
 • Kassör:
 • Ledamöter:

1999

 • Ordf:
 • Sekr:
 • Kassör:
 • Ledamöter:

1998

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Sekr:
 • Kassör:
 • Ledamöter:

1997

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Sekr: Marianne Jonsson
 • Kassör:Ulla Hillberg
 • Ledamöter: Stefan Johansson, Olof Genell, Mikael Dino, Per Barkman

1996

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Sekr: Marianne Jonsson
 • Kassör:
 • Ledamöter: Stefan Johansson, Mikael Dino, Olof Genell, Birgitha Davidsson, Walter Hermansson

1995

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Sekr:
 • Kassör:
 • Ledamöter:

1994

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Sekr: Marianne jonsson
 • Kassör:
 • Ledamöter: Olof Genell, Ingemar Andersson, Anders Dahlgren

1993

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Sekr:
 • Kassör:
 • Ledamöter:

1992

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Sekr: Marianne Jonsson
 • Kassör: Birgitha Davidsson
 • Ledamöter: Walter Hermansson, Olof Genell

1991

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Sekr: Marianne jnsson
 • Kassör: Birgitha Davidsson
 • Ledamöter: Walter Hermansson, Olof Genell, Bengt Hansson, Bo Stridbeck

1990

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Sekr: Marianne Jonsson
 • Kassör:
 • Ledamöter: Walter Hermansson, Birgitta Davidsson, Bo Stridbeck, Olof Genell, Bengt Hansson

1989

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Sekr: Christin Wackerberg
 • Kassör: Birgitha Davidsson
 • Ledamöter: Walter Hermansson, Gunilla Genell, Bengt Hansson, Bo Stridbeck

1988

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Sekr:
 • Kassör:
 • Ledamöter:

1987

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Sekr: Karina Djurner
 • Kassör:
 • Ledamöter: Birgitha Davidsson, Walther Hermansson, Ingvar Arnoldsson, Gunnel Johansson, Ingela Andréasson, Karl-Gustaf Gunnarsson, Bengt Hansson

1986

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Sekr: Karina Djurner
 • Kassör:
 • Ledamöter:

1985

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Vice ordf: Birgitta Turunen
 • Sekr: Karina Djurner
 • Kassör: Walter Hermansson
 • Ledmöter: Ingvar Arnoldson
 • Suppleanter: Berit Olsson, Karl-Gustav Gunnarsson
 • Revisorer: Ragnar Kristensson, Bo Genemo
 • Revisorsuppleanter: Gunnel Johansson, Ingela Andreasson

1984

 • Ordf: Allan Stavmyr
 • Vice ordf: Birgitta Turunen
 • Sekr: Karina Djurner
 • Kassör: Walter Hermansson
 • Ledmöter: Ingvar Arnoldson
 • Suppleanter: Berit Olsson, Karl-Gustav Gunnarsson
 • Revisorer: Ragnar Kristensson, Bo Genemo
 • Revisorsuppleanter: Gunnel Johansson, Ingela Andreasson