Bilder från en fortsättningskurs

Bilder med kommentarer från en deltagare på kursen. Seglarskolan tackar!